Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahtjeve naših kupaca, vodeći računa o zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu i zaštiti životne sredine

OPIS USLUGE

U saradnji sa našim partnerima organizujemo Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, impedancija petlje kvara, provjera zaštitnog uređaja diferencijalne struje), Ispitivanje gromobranskih instalacija, ispitivanje statičkog elektriciteta, ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala i ostala potrebna ispitivanja.

NAŠ CILJ

Slušajući naše kupce, mi razumijemo njihova očekivanja, i sistematično izvršavamo ugovorene aktivnosti. Ovo nam omogućava da postignemo uspjeh na tržištu. Mi takođe informišemo i edukujemo naše kupce o našim proizvodima i uslugama čime ostvarujemo visok stepen međusobnog razumjevanja i povjerenja u pogledu kvaliteta naših proizvoda.

Mi pridajemo veliku pažnju razmjeni informacija među zaposlenima. Otvorena i konstruktivna komunikacija je obaveza za naše zaposlene, baš kao i svjest o kvalitetu, zaštiti čovjekove sredine, zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu. Svaki zaposlen je lično odgovoran za kvalitet svog rada i svjestan da mora imati pozitivan stav prema kvalitetu, da brzo i efikasno obavlja dodijeljene mu poslove,  kao i da neprekidno ostvaruje inovacije i poboljšava kvalitet svog  rada i poslovanja. Veliku pažnju poklanjamo stalnoj edukaciji naših zaposlenih i podizanju njihove svjesti o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu. Svi zaposleni su upoznati su politikom IMS i angažovani na njenom sprovođenju i stalnom unapređenju sa planiranom kontrolom i provjerom.

Iza nas stoji naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Naše aktivnosti se sprovode u skladu sa dokumentovanim poslovnim procesima koji su usaglašeni sa zakonskom regulativom. Pri realizaciji svih procesa mi težimo minimalnim troškovima neusaglašenosti procesa rada i poslovanja, maksimalanom kvalitetu u svim fazama poslovanja kao i ostvarenju visoke  produktivnosti i ekonomičnosti.

U cilju kontinualnog poboljšanja kvaliteta, efekata zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu mi smo definisali ciljeve i preispitujemo njihovo ostvarivanje. Mi mjerimo stepen zadovoljstva kupaca i drugih zainteresovanih strana, koristeći njihovo mišljenje za stalno poboljšavanje naših aktivnosti.

Naš cilj u vezi zaštite životne sredine je da obezbjedimo održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrijednosti i uslova za opstanak svih živih bića, kao i spriječavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. U okviru odgovornosti, preduzećemo sve mjere neophodne za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu, uključujući prevenciju od profesionalnih rizika i obuke, kao i obezbeđenja neophodne opreme i sredstava.

IZJAVE