Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI
LAKTAŠI: Bazna stanica Konzum Laktaši, m:tel
TELEKOMUNIKACIJE

Obnovljivi izvori energije
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Elektroobnova sa svojim partnerima u zadnje dvije godine ozbiljno radi na implementacije više projekata iz oblasti obnovljivih izvora energ...

ŠIMIĆI: Bazna stanica Šimići, m:tel
TELEKOMUNIKACIJE

Za krajnjeg naručioca  ZP „ Elektrokrajina” realizovan je Ugovor modernizacije distributivne mreže koji će značajno smanjiti distri...

BANJA LUKA: Izgradnja SN, NN i TS
DALEKOVODI I MREŽE

Elektroobnova je kroz više realizovanih Ugovora izvršila izgradnju i rekonstrukciju više od 100 km SN, NN vodova i više od 30 distributi...

BANJA LUKA: Javno osvjetljenje – održavanje
ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA

U periodu od 2014. do 2016. godine Elektroobnova je izvodila održavanje, rekonstrukciju i izgradnju javnog osvjetnljenja na području grada...

BANJA LUKA: GRAND Trade, elektroinstalacije
ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA

Za potrebe kompanije  „GRAND TRADE“ d.o.o. Banja Luka Elektroobnova je izvršila nabavku i instalaciju kompletne NN opreme  u Poslovno...

UGAR: MBTS Novaković 630 kVA
TRAFOSTANICE I RASKLOPNA POSTROJENJA

Elektroobnova je za potrebe krajnjeg naručioca kompaniju „KELAG Austrija” u dolini rijeke Ugar izgradila MBTS Novaković nazivnog napon...

BANJA LUKA: Sanacija distributivne mreže i proširenje AMM sistema
DALEKOVODI I MREŽE

Za krajnjeg naručioca  ZP „ Elektrokrajina” realizovan je Ugovor modernizacije distributivne mreže koji će značajno smanjiti distri...

ŠIPOVO: Trafostanica 110/20 kV, 2×20 MW Šipovo
TRAFOSTANICE I RASKLOPNA POSTROJENJA

Elektroobnova je kao lider konzorcijuna vodila realizaciju cijelog Ugovora, po principu „Ključ u ruke”, od početka realizacije do dobi...

UGAR: Dalekovod 35 (20) kV, Ugar – TS Kneževo
DALEKOVODI I MREŽE

Za potrebe kompanije „KELAG Austrija” Elektroobnova  je izgradila dalekovod naponskog nivoa 35 kV  i optičkog podzemnog voda u dužin...