Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

UGAR: Dalekovod 35 (20) kV, Ugar – TS Kneževo

O PROJEKTU

Za potrebe kompanije „KELAG Austrija” Elektroobnova  je izgradila dalekovod naponskog nivoa 35 kV  i optičkog podzemnog voda u dužini od cca 17 km. Dalekovod je izgrađen od čelično rešetkastih stubova visine od h=12 m do h=23 m. Trasa dalekovoda je izgrađena na potezu od HE Novakopvić dolinom rijeke Ugar pa do TS 35 kV Kneževo. Dalekovod je izgrađen u svrhu priključenja HE Novaković na elektroprenosni sistem.

Elektroobnova je uz veliki napor uspješno realizovala Ugovor u predviđenom roku, bez obzira na sve prepreke i teškoće koje su se pojavile tokom izgradnje. Trasa dalekovoda je prolazila kroz izuzetno zahtjevan teren, što je i uobičajeno za ovakve projekte.

VIDEO

DALEKOVODI I MREŽE

Rastuća potreba za prenosom i distrubuciom električne enrgije od proizvodnih postrojenja, preko transformatorskih stanica i razvodnih psotrojenja do krajnjih potrašača važan je aspekt u pogledu potreba proširivanja i nadogradnje  elektrodistributivnhih i prenosnih mreža i dalekovoda.

Sa tim  uvezi Elektroobnova je razvila posebno projektno i izvođačko odjeljenje kako bi mogla odgovoriti svim tržišnim zahtjevima u najkraćem mogućem periodu i na najefikasniji način dati različita rješenja i za najkopmpleksnije zadatke u pogledu izgradnje ovakvih sistema. Opremljena najsavremiom mahenizaciom i kadrovima u mogućnosti je da odgovori svim potrebama tržišta kako u BiH tako i šire nezavisno od vremenih prilika i konfiguracija terena.

U svojoj dugogodišnjoj praksi  Elektroobnova je uspješno završila niz projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja elektroenergetskih dalekovodnih  i mreža različitih naponskih nivoa. Izgrađenih preko 300 km niskonaponske mreže i preko 100 km srednjneponske mreže stekla je enormno iskustvo koje je dovelo u položaj da bude jedno od vodeći kompanija na ovim prostorima sa visokim stepenom respektabilnosti kod investitora kako javnih tako i privatnih.

Svojim kapacitetima pruža kompletne usluge za sve faze izgradnje:

  • Nudi predloge i idejna rješenja
  • Nudi najoptimalnija projektna rješenja
  • U ime investitora pribavlja svu ostalu neophondnu dokumentaciju za potrebe dobijanja građevinske dozvole
  • Vrši usluge izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i modernizacije postojećih kako konstruktivnog dijela tako i elektroenergetskog dijela
  • Nudi usluge ispitivanja i puštanja u pogon
  • Nudi usluge daljeg održavanja

Minimalan rok izvršenja usluga, maksimalna pouzdanost, maksimalan garantni rok, minimnalno vreme odziva za otklanjenje kvarova svih vrsta čini nas važnim i sastavnim dijelom ovakvih sistema.