Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

BANJA LUKA: Izgradnja SN, NN i TS

O PROJEKTU

Elektroobnova je kroz više realizovanih Ugovora izvršila izgradnju i rekonstrukciju više od 100 km SN, NN vodova i više od 30 distributivnih trafostanica na području koje pokriva „ Elektrokrajina”. Vršenjem ovakvih projekata poboljšava se snabdjevanje krajnjih korisnika električnom energijom i poboljšava cjelokupni sistem distribucije.

Elektroobnova je specijalozavana za vršenje ovih poslova, posjeduje potrebnu i modernu mehanizaciju i opremu, kao i obučenu radnu snagu.

VIDEO

DALEKOVODI I MREŽE

Rastuća potreba za prenosom i distrubuciom električne enrgije od proizvodnih postrojenja, preko transformatorskih stanica i razvodnih psotrojenja do krajnjih potrašača važan je aspekt u pogledu potreba proširivanja i nadogradnje  elektrodistributivnhih i prenosnih mreža i dalekovoda.

Sa tim  uvezi Elektroobnova je razvila posebno projektno i izvođačko odjeljenje kako bi mogla odgovoriti svim tržišnim zahtjevima u najkraćem mogućem periodu i na najefikasniji način dati različita rješenja i za najkopmpleksnije zadatke u pogledu izgradnje ovakvih sistema. Opremljena najsavremiom mahenizaciom i kadrovima u mogućnosti je da odgovori svim potrebama tržišta kako u BiH tako i šire nezavisno od vremenih prilika i konfiguracija terena.

U svojoj dugogodišnjoj praksi  Elektroobnova je uspješno završila niz projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja elektroenergetskih dalekovodnih  i mreža različitih naponskih nivoa. Izgrađenih preko 300 km niskonaponske mreže i preko 100 km srednjneponske mreže stekla je enormno iskustvo koje je dovelo u položaj da bude jedno od vodeći kompanija na ovim prostorima sa visokim stepenom respektabilnosti kod investitora kako javnih tako i privatnih.

Svojim kapacitetima pruža kompletne usluge za sve faze izgradnje:

  • Nudi predloge i idejna rješenja
  • Nudi najoptimalnija projektna rješenja
  • U ime investitora pribavlja svu ostalu neophondnu dokumentaciju za potrebe dobijanja građevinske dozvole
  • Vrši usluge izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i modernizacije postojećih kako konstruktivnog dijela tako i elektroenergetskog dijela
  • Nudi usluge ispitivanja i puštanja u pogon
  • Nudi usluge daljeg održavanja

Minimalan rok izvršenja usluga, maksimalna pouzdanost, maksimalan garantni rok, minimnalno vreme odziva za otklanjenje kvarova svih vrsta čini nas važnim i sastavnim dijelom ovakvih sistema.