Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

The goal of our work is to meet all the needs and demands of our customers, taking care of the protection of health and safety at work and environmental protection

ABOUT SERVICE

Our sales sector is focused on a tender sale, which means public procurement projects whose procurement subject is a supply of equipment for electricity companies and telecommunications companies. Years of experience in this field have resulted in a series of references, satisfied customers and an enviable position in the market.

OUR GOAL

By listening to our customers, we understand their expectations, and systematically perform contracted activities. This allows us to achieve success on the market. We also inform and educate our customers about our products and services, thus achieving a high level of mutual understanding and trust in the quality of our products.

We pay great attention to the exchange of information among employees. Open and constructive communication is an obligation for our employees, just like quality awareness, protection of the environment, protection of health and safety at work. Each employee is personally responsible for the quality of his work and is aware that he must have a positive attitude towards quality, to perform tasks assigned to him quickly and efficiently, and to constantly innovate and improve the quality of his work and business activities. We pay great attention to a continuous education of our employees and raising their awareness of the importance of quality, environmental protection, health protection and safety at work. All employees are familiar with the IMS policy and engaged in its implementation and in continuous improvement with planned control and verification.

Behind us there are our reliable partners, our customers, suppliers and subcontractors. Our name is a symbol for quality. We offer our clients a partnership relationship, in which they can fully rely on us.

Our activities are carried out in accordance with documented business processes that are harmonized with the legislation. In the realization of all processes, we strive to minimize the costs of non-conformity of work and business processes, maximize quality in all phases of business activities, and achieve high productivity and cost-effectiveness.

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahtjeve naših kupaca, vodeći računa o zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu i zaštiti životne sredine

NAŠ CILJ
ZADOVOLJNI I USPJEŠNI KUPCI
Slušajući naše kupce, mi razumijemo njihova očekivanja, i sistematično izvršavamo ugovorene aktivnosti. Ovo nam omogućava da postignemo uspjeh na tržištu. Mi takođe informišemo i edukujemo naše kupce o našim proizvodima i uslugama čime ostvarujemo visok stepen međusobnog razumjevanja i povjerenja u pogledu kvaliteta naših proizvoda.

VISOKOSTRUČNI I MOTIVISANI ZAPOSLENI
Mi pridajemo veliku pažnju razmjeni informacija među zaposlenima. Otvorena i konstruktivna komunikacija je obaveza za naše zaposlene, baš kao i svjest o kvalitetu, zaštiti čovjekove sredine, zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu. Svaki zaposlen je lično odgovoran za kvalitet svog rada i svjestan da mora imati pozitivan stav prema kvalitetu, da brzo i efikasno obavlja dodijeljene mu poslove, kao i da neprekidno ostvaruje inovacije i poboljšava kvalitet svog rada i poslovanja. Veliku pažnju poklanjamo stalnoj edukaciji naših zaposlenih i podizanju njihove svjesti o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu. Svi zaposleni su upoznati su politikom IMS i angažovani na njenom sprovođenju i stalnom unapređenju sa planiranom kontrolom i provjerom.

POUZDANI PARTNERI
Iza nas stoji naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

EFIKASNI POSLOVNI PROCESI
Naše aktivnosti se sprovode u skladu sa dokumentovanim poslovnim procesima koji su usaglašeni sa zakonskom regulativom. Pri realizaciji svih procesa mi težimo minimalnim troškovima neusaglašenosti procesa rada i poslovanja, maksimalanom kvalitetu u svim fazama poslovanja kao i ostvarenju visoke produktivnosti i ekonomičnosti.

U cilju kontinualnog poboljšanja kvaliteta, efekata zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu mi smo definisali ciljeve i preispitujemo njihovo ostvarivanje. Mi mjerimo stepen zadovoljstva kupaca i drugih zainteresovanih strana, koristeći njihovo mišljenje za stalno poboljšavanje naših aktivnosti.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBJEDNOST NA RADU
Naš cilj u vezi zaštite životne sredine je da obezbjedimo održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrijednosti i uslova za opstanak svih živih bića, kao i spriječavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. U okviru odgovornosti, preduzećemo sve mjere neophodne za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu, uključujući prevenciju od profesionalnih rizika i obuke, kao i obezbeđenja neophodne opreme i sredstava.

STATEMENTS