Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Sub i Ned NE RADI

BANJA LUKA: GRAND Trade, elektroinstalacije

O PROJEKTU

Za potrebe kompanije  „GRAND TRADE“ d.o.o. Banja Luka Elektroobnova je izvršila nabavku i instalaciju kompletne NN opreme  u Poslovnom objektu GRAND TRADE u Banja Luci. Sam objekat od preko 65 000 m2 sa svojim modernim dizajnom predstavljao je jedan od najvećih poslovnih objekata u BiH na čijoj je izgradnji učestvovalo preko 15 kompanija širom BiH. Zbog svojih specifičnih  tehničkih i estetskih zahtjeva od strane budućih korisnika ugrađivana je opreme od renomiranog svjetkog proizvođača Schneider Electric. Korisnici objekta su vodeće kompanije iz oblasti telekomunikacija u RS kao što su m:tel a.d. Banja Luka, Prointer IT Solutions & Services, Banja Luka itd.

U toku realizacije projekta zbog same veličine objekta i namjene posebno se  morala voditi pažnja o organizaciji sistema upravljanja projektom i usaglašavanje sa svim ostalim fazama izgradnje.

VIDEO

ELEKTROINSTALACIJE

Da bismo koristili električnu energiju kao potrošač potrebno je da raspolažemo pored dalekovoda i mreža, transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja, proizvodnih pogona i električnim instalacijama u zatvorenim prostorijama. Električne instalacije su skup međusobno spojene električne opreme u nekom prostoru ili prostoriji, predviđene da ispunjavaju određenu namenu.

Elektroobnova zahvaljući velikom broju uspješno realizovanih projekata u oblasti elektroinstalacija kako industriskih tako i stambeno poslovnih,  prateći najnovije i najsavremenije trendove iz oblasti uštede električne energije i energetske efikasnosti u mogućnosti je da odgovri samostalno svim postojećim tržišnim zahtjevima i da uz pomoć naših rješenja i iskustava omogućimo investitorima maksimalne uštede u pogledu dimenzionisanja opreme i potrošnje el. energije.

Elektroobnova svojim kapacitetima pruža klijentima:

  • Projektovanje instalacija i optimizacija postojećih u pogledu bolje funkcionalnosti i smanjenje troškova potrošnje el. energije
  • Izvođenje svih elektroinstalacikih radova kako elektroktreneregtskih tako i telekomunikaciono/računarskih kao i vatrodojavnih, alarminih, CO i ostalih instalacija us kaldu s avažećim propisima i regulativama
  • Ispitivanje i puštanje u rad